INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Česky Česky
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Stížnosti

Procedura řešení stížnosti

Každá stížnost nahlášená klientem (v písemné formě) je předmětem šetření oznámeného subjektu NB 1023. NB 1023 stížnost zaeviduje a provede následnou analýzu. O zahájení analýzy stížnosti je klient písemně informován. Pokud je stížnost shledána oprávněnou, následuje proces přijetí příslušných nápravných / preventivních opatření. Jakmile jsou k dispozici výsledky analýzy stížnosti, je klient informován o výsledcích a následných opatřeních provedených NB 1023. V případě, že je stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, obdrží klient příslušné odůvodnění, které k tomuto rozhodnutí vedlo. V rámci procesu vyřizování stížnosti rozhoduje jmenovaný tým NB 1023 také o nutnosti informovat příslušný orgán o předmětu stížnosti a souvisejících opatřeních. Schéma procesu vyřizování stížností je uvedeno níže.

 

Formulář pro podání stížnosti

*

Kontaktní osoba

Předmět stížnosti

*
*
*
Captcha

Beru na vědomí, že Institut pro testování a certifikaci a.s. mnou sdělené osobní údaje zpracovává k poskytování žádaných služeb a informací. Zpracování osobních údajů se řídí "ZÁSADAMI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI a.s.", které lze přečíst na uvedeném odkaze.